සියලු ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය කපාගැනීම සඳහා ආරම්භ වූ හිඟුරක්ගොඩ සත්‍යග්‍රහයට දින 50ක්!

සියලු ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය කපාගැනීම සඳහා ආරම්භ වූ හිඟුරක්ගොඩ සත්‍යග්‍රහයට දින 50ක්. අගමැති කාර්යාලයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙකු සමඟ ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය අර්බුදයට අවශ්‍යය විසඳුම් පිලිබඳ සාකච්චා කොට දින 30ක්. ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය අර්බුදය පිලිබඳ, මුල්‍ය කොම්පැනි කරගෙන යන වංචා සහ ප්‍රෝඩාවන් පිලිබඳ සාක්ෂි ඇතිව ලිපියක් ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවට යවා සති 03ක්. තවමත් ආණ්ඩුව සහ නිලධාරී තන්ත්‍රය බීරන් ගොළුවන් අන්ධයින් ලෙස ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය අර්බුදය පිලිබඳ ප්‍රතිචාර දක්වයි.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ නොයෙක් අයුරින් කීර්තියක් අත්කරගත් රජවරුන් ආශ්‍රයෙන් ඇති ප්‍රවුඩ ඉතිහාසයෙන් එලිය ලබන වත්මන් දේශපාලකයින්ට එරෙහිව පෙර රජවරුන්ට සේම වත්මන් දේශපාලකයින්ටත් ඔවුන්ගේ කීර්තිය සඳහා මුල් බිජු වැපිරූ, දහඩිය වැගිරූ ගැහැණුන් පිරිමින් ලෙස ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය වින්දිතයින් ඊයේ ගම් උදාව රාජ ස්මාරකය ඉදිරිපිට ඉටි පන්දම් දල්වමින් රටේ පාලකයින්ට නොපෙනෙන මුල්‍ය ත්‍රස්තවාදීන් පතුරවමින් සිටින ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය අර්බුදය ලොවට පෙනෙන්නට ආලෝක පුජාවක්  ඊයේ සිදු කළා.

 26 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *