වැඩ කරන ජනතා එක්සත් මැයි දිනයක්!

පොදු දේපල සහ මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ සංවිධානය, වැඩ කරන ජන බලය, ගොවි සංවිධාන සහ ශිෂ්‍ය සංවිධාන ඒකාබද්ධව මැයි දින රැලියක් සහ පෙළපාලියක් කොළඹදී පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ. මේ වන විට ආණ්ඩුව විසින් කොවිඩ් වසංගතයට මුවා වී වැඩ කරන ජනතාවගේ ක්‍රියාකාරිත්වයන් සීමා කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. මගී බස්රථ, දුම්රිය ඇතුළු ජනතාවගේ පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් කොවිඩ් වසංගතය නොතකමින් කටයුතු කරන අතර ඒවාට කිසිදු තහංචියක් නොදමමින් එම වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් කරන ක්‍රියාකාරිත්වයන්ට මෙසේ වැට බ‍ඳින්නේ නැගී එන ජන විරෝධය යට කිරීමටය. මේ පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළ මෙම සංවිධාන වැඩ කරන ජනතාව වෙනුවෙන් ඇති මැයි දිනය උදුරා ගැනීමට ධනපතියන්ට ඉඩ නොදීමටත් ඒ වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරිත්වයකට යාමටත් මෙසේ තීරණය කරන ලදී.

 6 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *