ගුරු සටනේ සහයට වෘත්තීය සමිති 50ක්එ ක්ව නිදහස් චතුරශ්‍රයේ සංකේත සත්‍යග්‍රහයක!

ගුරු, විදුහල්පති සටනට සහය පළකරමින් ඊයේ (12) රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය සමිති රැසක නියෝජිතයන් ද අද කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේ දී සංකේත සත්‍යග්‍රහයක් පවත්වන්නට යෙදින. මෙම සත්‍යග්‍රහය සඳහා වෘත්තීය සමිති 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක නියෝජිතයින් පිරිසක් සහභාගීවී සිටිනු අයුරු දක්නට ලැබින.

රජය තවදුරටත් කල් මරමින්, කැබිනට් අනුකමිටු, විවිධ උප්පැරවැට්ටි දමමින් විසඳුම ප්‍රමාද කිරීමට ක්‍රියා කරන්නේ නම් තම සටන තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට දැනටමත් කටයුතු සැළසුම් කරමින් සිටින බව පැවසේ. සිසු දෙමාපිය සහාය ලබාගැනීම දක්වා තම  දසටන ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කරන බව ගුරු වෘත්තීය සමිති නායනයන් පවසා සිටී.

මහ පාරේ සටන වෙනුවට අළුත් සටන් උපක්‍රම යොදාගනිමින් ගුරු සටන ඉදිරියට ගෙන යෑමට මේ වන විට පියවර ගනිමින් සිටින බවත් ගුරු විදුහල්පති ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික අංශ හා වතු සේවකයන් නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධ කරගනිමින් සටන ජයග්‍රහණය දක්වා ම ඉදිරියට මෙහෙයවන බව පවසති. ඔවුන් සත්‍යග්‍රහ්‍ය අවසානයේ පවත්වනු ලැබූ මාධ්‍ය හමුවක දී මෙම අදහස් පළකරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *