‘අධ්‍යාපනය මිලිටරිකරණයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය’ ලිප්ටන් වටරවුමේ!


කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලීය පනත් කෙටුම්පත ඉල්ලා අස්කරගන්නා ලෙස ආණ්ඩුවට බල කෙරෙන විරෝධතාවයක් ඊයේ (05) දින කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේදී පැවැත්විණි.

එම උද්ඝෝෂණය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය, වෘත්තීය සමිති, බහුජන සංවිධාන, සිවිල් සංවිධාන, ශිෂ්‍ය සංවිධාන, ආගමික සංවිධාන, කලාකරුවන්දේශපාලන පක්ෂවල සාමාජික පිරිස් විශාල වශයෙන් සහභාගී වී සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *