වතුපිටිවල, ATG ආයතනයේ වෘත්තීය සමිති මර්‍ධනයට ට ප්‍රබල විරෝධයක්!

වෘත්තීය සමිතියක් සෑදීම වරදක් සේ සළකා සේවකයින් 16දෙනෙකු සේවයෙන් නෙරපීමට වතුපිටිවල ATG පාලකයින් විසින් සිදුකර ඇති අනීතික ක්‍රියාව පිළිබඳව ලාංකීය වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ දැඩි අවධානයට යොමුවෙමින් තිබේ.

ATG පාලකයින් විසින් මෙලෙස වෘත්තීය සමිතියක් පිහිටුවීමට සේවකයන්ට ඇති මූලික අයිතිය කඩාබිඳ දැමීමට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමට පුළුල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණක් බිහිකරන්නට කටයුතුකර තිබේ.

මේ මෘග පාලකයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්‍ග රැසක් මෙම වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ සංවිධානය කරමින් සිටී.

ATG සේවකයින් පාලකයන්ගේ මර්ධනයට එරෙහිව ගෙන අරගලයට සහය පළකිරීම සහ පොදුවේ මෙවැනි සංවිධානයවීමේ අයිතියට එරෙහිව ක්‍රියාකරන හාම්පුතුන්ට එරෙහිව පොදු අරගලයක් සඳහා ප්‍රවේශවන්නට කටයුතු කරමින් සිටී.  2021 නොවැම්බර් 22 රාජ්‍ය, අර්ධරාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය සමිති විශාල සංඛ්‍යාවක් කොළඹ 02 , ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් A ගාඩිනර් මාවතේ පිහිටි ගුරු මැදුරට රැස්වී  ඉදිරි පියවරයන් සාකච්ඡාකර තිබේ.

වාණිජ හා කාර්මික සේවක සංගමය විසින් කැඳවා තිබූ මෙම සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වූ වෘත්තීය සමිති රැසක් ATG පාලකයින්ගේ මෙම අනීතික ක්‍රියාව දැඩිසේ හෙලා දකින ලදී. ATG පාලකයින්ගේ මෙම අනීතික ක්‍රියාව ට එරෙහිව හුදකලාව නොව පොදුවේ අරගලයකට ප්‍රවිශ්ඨ වියයුතු බව සහ ඒ සඳහා වූ ඕනෑම ක්‍රියාවකට කොන්දේසි විරහිතව සහය ලබාදෙන බවත් එම හමුවට සබන්ධ වූ සියළු වෘත්තීය සමිති විසින් ප්‍රකාශකර ඇත.

වතුපිටිවල ප්‍රදේශය පුරා අත්පත්‍රිකා බෙදා හැරීමක්, ප්‍රදේශයේ පොදු ජනතාව ද එකතුකර ගනිමින් උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර, ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමු, කම්කරු ඇමතිවරයා හමුවී මේ සේවකයන් යළි සේවයේ පිහිටුවන්නට මැදිහත්වෙන ලෙස ඉල්ලා සිටීම, පාර්ලිමේන්තුවේ මංත්‍රීවරු 225 දෙනාව ම දැනුවත් කිරීම, ඇතුළු ක්‍රියාමාර්‍ග රැසකට එකඟතාවය පළකර තිබේ. ඉදිරි ක්‍රියාමාර්‍ග කඩිනමින් සංවිධානය කරමින් 2021. 12. 03 දින රැස්වී ක්‍රියාමාර්‍ගයන්හී වර්ධනයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ද එම රැස්වීමේ දී තීරණයකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *