නොවැම්බර් 9 ජාතික විරෝධතා දිනය සාර්ථකව දිවයින පුරා……

කොතලාවල පනත අහෝසි කරනු! සියලු සිසුන්ට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන පහසුකම්/මෙවලම් ලබාදෙනු! ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා වහා ඉවත් කරනු! අධ්‍යාපනයට රාජ්‍ය ආදායමෙන් 6%ක් වෙන් කරනු! යනුවෙන් වූ සටන් පාඨ  ගණනාවක් මුල් කරගනිමින් තවත් වෘත්තීය සමිති රැසක සහයෝගයෙන් මෙම ජාතික විරෝධතා දිනය දිවයින පුරා සාර්ථකව දියත් කිරීමට  වනවිට ගුරු- විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකතුව විසින් සංවිධානය කර තිබින.

මෙම විරෝධතා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමුඛ දැවැන්ත විරෝධතාවය කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුම අසල සංවිධානයකර තිබූ අතර දහස් ගණන් විරෝධතා කරුවන් ඊට සහය පළකරන්නට එකතුවී සිටියහ.

ගුරු අරගලයට සහය දක්වමින් සමස්ත සරසවි ප්‍රජාව විසින් ගුරු අරගලයට සහාය පිණිස ඒකාබද්ධ උද්ඝෝෂණයක් නොවැම්බර් 05 දින දහවල් 12.00 සිට 01.00 දක්වා නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාල භූමියෙදී විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය විසින් මෙය සංවිධානය කර තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *