ගුරු වැටුප් අරගලයට සහාය පිණිස විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුත්!

අඛන්ඩව ඉදිරියට ඇදෙන ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් අරගලය විසඳන්නට රජයට බලකරමින් ඊයේ (05) විශ්විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් විවිධ විශේෂාංග ද ඒකතු කරමින් උද්ඝොෂණාත්මකව සහාය පළකරන්නට ඒකතුවිය.

ඒ්  නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාල භූමිය ඉදිරිපිටදී ය. වැටුප් විෂමතා සටනක නිරතව සිටින ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානයට ආචාර්යවරුන් සමග ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ද සහාය පළ කරමින් මෙම උද්ඝෝෂණයට සම්බන්ධ වූහ.

විරෝධතා ව්‍යාපාරය ආරම්භවීමට පෙර සිටම පොලීසිය මාර්ගයේ රථවාහන ගමනා ගමනයට බාධාවෙන බව පවසමින් ඒම උද්ඝෝෂනයට බාධා කරන්නට උත්සාහ දැරීය. උද්ඝොෂකයන් විසුරුවා හැරීමට පොලීසිය උත්සාහ ගත් ආකාරය සහභාගීවූ පිරිසගේ බලවත් විරෝධයට හේතුවූ අතර ඔවුන් සහ පොලිස් නිළධාරීන් අතර උණුසුම් තත්වයක් ද ඇති විය.

අවසානයේ විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරු සහ ගුරුසංගම් හා ශිෂ්‍ය නායකයන්ගේ මැදිහත්වීම තුළ පොලීසියට පසුබසින්නට සිදුවූ බව වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *