‘ලංකා නිව්ස් වෙබ්හි “හිඟුරක්ගොඩ ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය උද්ඝෝෂණයේ ටෙන්ට් බිල සජිත් ගෙවයි” යන ශිර්ෂ පාටය යටතේ පලවී ඇති පුවතෙහි කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැත‘ – කවුඩුල්ලේ ජයතිස්ස

“අද දවල් මා ඇමතු ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය වින්දිත කාන්තාවන්ගේ ව්‍යාපාරයේ හිතවතියක් සත්‍යග්‍රහයට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හරහා ලබා දුන් ටෙන්ට් එක සඳහා සමගි ජන බලවේගයෙන් රුපියල් 40,000ක් ලබා දීමට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කැමති බව පැවසුවාය. මා පැවසුයේ ටෙන්ට් පිලිබඳ ගාස්තුව සංවිධාන අතර විසඳා ගැනීමට හැකි බවත් සත්‍යග්‍රහයට සහයෝගය දැක්වීමට අවශ්‍යය නම් ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් අංකයට තැම්පතුවක් කල හැකි බවයි. ඊට මොහොතකට පසු මා ඇමතු සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසුයේ හෙට ඩොනල්ඩ් මන්ත්‍රීතුමා අත එම මුදල ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය වින්දිත කාන්තාවන්ගේ ව්‍යාපාරය වෙත ලබා දෙන බවයි. ඊට මිනිත්තු කිහිපයකට පසු ලංකා නිව්ස් වෙබ්හි “හිඟුරක්ගොඩ ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය උද්ඝෝෂණයේ ටෙන්ට් බිල සජිත් ගෙවයි” යන ශිර්ෂ පාටය යටතේ පුවතක් පලවී ඇත. මෙහි කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව මම වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිමි.” 

කවුඩුල්ලේ ජයතිස්ස

26/04/2021

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *