රෝහල් කණිෂ්ඨ කාර්යමණ්ඩල වර්ජනය සාර්ථක යි!

ඉල්ලීම් 11 ක් මුල්කර ගනිමින් අද (17) දිවයින පුරා රෝහල්වල කණිෂ්ඨ කාය්‍ය_ මණ්ඩල දියත්කළ සංකේත වැඩවර්ජනයක සාර්ථක වූ බව ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ ලේකම් ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හිමි පැවසීය. ඒ සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහල, කඹුරුපිටිය මූලික රෝහල, කලූතර (නාගොඩ) මහ රෝහල, දඹුල්ල. මූලික රෝහල, මහඔය මූලික රෝහල, නුවරඑළිය මහ රෝහල, කෑගල්ල මහ රෝහල, මහනුවර ජාතික රෝහල, දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල (කලූබෝවිල) උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල (රාගම) වාලච්චේන මූලික රෝහල, අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල, මීරාවෝඩෙයි ප්‍රාදේශීය රෝහල, රඹුක්කන. දිසා රෝහල, ත්‍රිකුණාමලය මහ රෝහල, ලෙනදොර ප්‍රාදේශීය රෝහල, විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය රෝහල, පානදුර මූලික රෝහල, හම්බන්තොට මහ රෝහල, බේරුවල මූලික රෝහල, ඇතුලූ රෝහල් 31 ක සෞඛ්‍ය කණිෂ්ඨ කාර්යමණ්ඩලය සම්බන්ධ වී ඇත.

ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් වන්නේ
■ සතියේ වැඩකරන අමතර පැය 08 ට වැටුපෙන් 01/30 ක දීමනාවක් ලබාගැනීම.
■ දින 180 සම්පූර්ණ කළ සියලූ සෞඛ්‍ය ආදේශක, අනියම් සේවකයින් වහා ස්ථීර කරගැනීම.
■ නිල ඇඳුම් දීමනාව රු. 15000 ක් කරගැනීම.
■ සියලූ සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට විශේෂ අවදානම් දීමනාවක් ලබාගැනීම.
■ ප්‍රමාදකළ උපස්ථායක පත්වීම් කඩිනමින් ලබාගැනීම.
■ අතිකාල රේට් ක්‍රමයට ලබාගැනීම.
■ උදුරාගත් උත්සව අත්තිකාරම් දීමනාව පොලී රහිතව නැවත ලබාගැනීම.
■ රෝහල් කණිෂ්ඨ කාර්යමණ්ඩල හිඟය පියවාගැනීම.
■ විධිමත් බඳවාගැනීම් පටිපාටියක් සහ විධිමත් රාජකාරි ලයිස්තුවක් ලබාගැනීම.
■ කළමනාකරන සේවා විභාගය සමතුන්ට පත්වීම් ලබාදීම සහ වයස 45 ට වැඩි විශ්රාම වැටුප් අහිමි සේවකයින්ගේ විශ්රාම වැටුප් අයිතිය ලබාගැනීම
■ ආණ්ඩුවේ මිලිටරිකරණ උවමනාවන් මත සිදුකරන අවිධිමත් බඳවාගැනීම් වහා නැවැත්වීම යන ඉල්ලීම්ය.
එම ඉල්ලීම් තව දුරටත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් නොසලකා හරින්නේ නම් සියළු රෝහල් ඒකාබද්ධ කොට ගත් දැඩි ක්‍රියාමාර්ගයකට යෑමට සිදුවන බව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හිමියන් ප්‍රකාශ කර සිටී. ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ සභාපති චමින්ද නිලන්ත සහෝදරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ රජයේ කොවිඩ් අවදානම නොසලකා තමන් පැය 48 ක් සතියකට සේවයේ නිරතවන බවයි. එසේ වුවද ඒ සඳහා කිසිදු දීමනාවක් හෝ නොගෙවීම ඉතා අසාධාරණ බවත් හෙතෙම ප්‍රකාශ කලේය.

විජේපාල වීරකෝන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *