“අල්තුසර් සහ ග්‍රැම්ස්කි, මාක්ස්වාදයට දැක්වූ දායකත්වය“ මාර්ක්ස් පාසැල 14

මාර්ක්ස් පාසැල විසින් මෙහෙයවනු ලබන වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ 14 වැන්න නොවැම්බර් 21 සෙනසුරාදා පස්වරැ 6.00 සිට 8.00 දක්වා පැවැත්වේ.

අල්තුසර් සහ ග්‍රැම්ස්කි, මාක්ස්වාදයට දැක්වූ දායකත්වය

දේශකයා- රංජන සේනානායක

 නවසීලන්තයේ පදිංචි රංජන පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා උපාධිධරයෙකි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාධරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ සහෝදරයෙකි.

සංවිධානය- මහාචාර්ය සුමනසිරි ලියනගේ 071 823 0439

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *