සෞඛ්‍ය කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට !

ඉල්ලීම් 11ක් මුල් කර ගනිමින් ඒකාබද්ධ ‌සෞඛ්‍ය ‌සේවක සංගමය විසින් ‌කොළඹ ජාතික ‌රෝහල ඉදිරිපිට පිට ‌සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දක්වා පැවැත්වූ විරෝධතා පා ගමන. https://www.facebook.com/jhwuwsc/videos/251600006564478 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය…

View More සෞඛ්‍ය කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට !

මුස්ලිම් මළ සිරුරු භූමදානයට ඉඩ දෙනු!

කොවිඩ් 19 වැළඳී මියයන මුස්ලිම් ජාතිකයින්ගේ මල සිරුරු බලහත්කාරයෙන් ආදාහනය කිරීම නතර කරන ලෙසත් එම මළ සිරුරු භූමදානය කිරීමට ඉඩ දෙන ලෙසත් ඉල්ලමින් මුස්ලිම් දේශපාලන පක්‍ෂ සහ බහුජන…

View More මුස්ලිම් මළ සිරුරු භූමදානයට ඉඩ දෙනු!

විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය පෙරණ කලාපය නැවත වනසයි (අක්කර 1300 විනාසයි)

කොමාරිකා වගාව වෙනුවෙන් විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයේ පෙරණ කලාපය තව දුරටත් විනාශ කරමින් ඇත. පසුගිය වසරේද අප පෙන්වා දුන් පරිදි විල්පත්තුව ජාතික වනොද්‍යානයේ පෙරණ කලාපය රාජාංගනය…

View More විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය පෙරණ කලාපය නැවත වනසයි (අක්කර 1300 විනාසයි)

කලු ජනවාරියේ වින්දිතයන්ට යුක්තියක් නැද්ද?

තවත් කලු ජනවාරියක මතකය අතීතයට එකතු විය.මේ වෙනුවෙන් සැමරුම් සම්මන්ත්‍රණ කීපයක්ම පැවැත්වුණි. ඝාතනයට හා අතුරුදහන්වීමට ලක්වූ ලසන්ත වික්‍රමතුංග, ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩ, සුගීතදාසන් වැනි මාධ්‍ය කරුවන් සිහිපත් …

View More කලු ජනවාරියේ වින්දිතයන්ට යුක්තියක් නැද්ද?