විකල්පය වැඩකරන ජනතාවගේ පක්ෂයකි.

ඒකාධිපති බලතල තමන් වෙත පවරාගත්, 2/3 ට වඩා වැඩි බලයක් ඇතිව බලයට පැමිණි පොදු ජන පෙරමුණු ආණ්ඩුවට මේ වන විට වසර දෙකක්වත් ගත වී නැතත්…

View More විකල්පය වැඩකරන ජනතාවගේ පක්ෂයකි.

“වමේ හඞ” භාග්‍යා අබේරත්න දැරිය වෙනුවෙන්!

මේ දිනවල සිංහරාජ වනාන්තරයේ සිදුවන පරිසර විනාශයට විරුද්ධව සිරස ලක්ෂපති වැඩ සටහනක දී අදහස් ඉදිරිපත් කළ භාග්‍යා අබේරත්න දැරියගෙන් ඇය කළ ප්‍රකාශ පිළිබ‍ඳව පොලිසිය සහ…

View More “වමේ හඞ” භාග්‍යා අබේරත්න දැරිය වෙනුවෙන්!

ලංකාව හා භාරතීය ජනතා පක්ෂය

පසුගිය සතියේ රැස්වීමක් ඇමතු ත්‍රිපූර මහා ඇමති බිප්ලම් කුමාර් ඩෙබ් මහතාගේ ප්‍රකාශයක් හේතු කොට ගෙන ඉන්දියානු හා ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ ඉමහත් කලබැගෑනියක් සිදු වී ඇත.…

View More ලංකාව හා භාරතීය ජනතා පක්ෂය