අග්නිදිග ආසියාවේ පිවිසීම් දොරටුවේ හමුදා කුමන්ත්‍රණය

මියන්මාරයේ 2020 අගෝස්තුවේ පැවති මැතිවරණයෙන් පසු 2021 පෙබරවාරි මාසය දක්වා කාලය එරටෙහි සමාජ දේශපාලන ක්‍රියාවලිය බරපතල කථා බහට ලක් විය. එයට හේතුව වූයේ 2020 අගෝස්තු…

View More අග්නිදිග ආසියාවේ පිවිසීම් දොරටුවේ හමුදා කුමන්ත්‍රණය

ඉන්දීය ආන්ඩුවේ නව කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණ වලට එරෙහිව නොනවත්වා සටන් කරන බව ඉන්දිය ගොවි නායක හර්පාල් සන්ඩු පවසයි!

පසුගිය ජනවාරි 26 දිනට යෙදී තිබු ඉන්දීය ජනරජ දින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ඉන්දීය ගොවින් ට්‍රැක්ටර් පදවා ගෙන විත් ඉන්දීය ජනපති ගෙන යන කාෂිකාර්මික අපනයන ඉහල නැංවීමට…

View More ඉන්දීය ආන්ඩුවේ නව කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණ වලට එරෙහිව නොනවත්වා සටන් කරන බව ඉන්දිය ගොවි නායක හර්පාල් සන්ඩු පවසයි!